KO&A werkt op basis van de ruime ervaring van Ton Kolijn met ruimtelijke ordening in Nederland. Onderzoek en advies vormen de kern van de werkzaam-heden.

KO&A biedt Nederlandse bedrijven, die een vestiging in Zuid-Afrika overwegen, planologische begeleiding aan: locatieonderzoek, aanvraag vergunningen, reali-satie nieuwe huisvesting.

Om de kwaliteit van het werken aan projecten te verbeteren geeft KO&A trainingen projectmanagement.

Ton woont nu voor enige tijd in Zuid-Afrika, waar hij met KO&A werkzaam is. Als onderzoeker is Ton ook een observator. Hij ziet, leest en neemt veel waar in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Ton schrijft regelmatig een blog om Nederlanders over zijn ervaringen te informeren.

U kunt uiteraard contact opnemen met KO&A voor een nadere kennismaking of voor een reactie op een blog.

Reacties zijn gesloten.